முகப்பு குறிச்சொற்கள் சிறுகதை.

குறிச்சொல்: சிறுகதை.