குறிச்சொற்கள் சிறுகதையின் வழிகள்

குறிச்சொல்: சிறுகதையின் வழிகள்

சிறுகதையின் திருப்பம்

சிறுகதையின் வழிகள் சிறுகதை ஒரு சமையல்குறிப்பு அன்பின் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களுடன் மின்னஞ்சலில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். கன்பெராவில் 2009 இல் சந்தித்ததை முன்னைய எனது மின்னஞ்சலில் குறிப்பிட்டிருந்தேன். இப்போது ஒரு கேள்வி எழுந்தது - சிறு...

சிறுகதையின் வழிகள்

    ஒரு பண்பாட்டுச்சூழலில் குறிப்பிட்ட இலக்கிய படிவம் ஏன் உருவாகிறது என்ற வினா அவ்வடிவத்தில் எழுதப்படும் அனைத்து படைப்புகளையும் புரிந்து கொள்வதற்கான முதல் திறவுகோலாக அமைய முடியும். உதாரணமாக பெரும்பாலான நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் ஏதேனும் தொழிலுடன்...