முகப்பு குறிச்சொற்கள் சிறுகதையின் திருப்பம்

குறிச்சொல்: சிறுகதையின் திருப்பம்