குறிச்சொற்கள் சின்மயிவிவாதம்

குறிச்சொல்: சின்மயிவிவாதம்

பெண் 4,பொதுவெளியில் பெண்கள்…

அன்புள்ள ஜெயமோகன், விஷயத்தை நீங்கள் முடித்துக்கொண்டீர்கள் என்றாலும் ஒன்றை மட்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பொதுவெளியில் கருத்துச்சொல்லும்போது கருத்துக்கள் கடுமையாகச் சொல்லப்படுவது இயல்புதானே? இதை எங்கே கட்டுப்படுத்திக்கொள்வது? ஒவ்வொன்றுக்கும் எல்லாரும் இதேபோல அவதூறுப்புகார் கொடுக்க ஆரம்பித்தால் எந்தவகை...