குறிச்சொற்கள் சின்ன குத்தூசி

குறிச்சொல்: சின்ன குத்தூசி

விமர்சனங்கள்

கிணற்றுத் தவளைகள் ! ( ஜெய மோகனுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் ) அன்பார்ந்த ஜெயமோகன் உங்களைப்பற்றியோ உங்கள் நூல்களைப்பற்றியோ நான் முன்னதாக அறிந்திருக்கவில்லை.நீங்கள் நெடுங்காலமாக எழுதி ஒரு வட்டத்திற்குள் ஒரு இடத்தை வெற்றிகரமாக ஏற்படுத்திக்கொண்டாலும் நான் சமீபகாலத்தில்தான்...