குறிச்சொற்கள் சின்னக்குத்தூசி

குறிச்சொல்: சின்னக்குத்தூசி

சின்னக் குத்தூசி-மறுகடிதம்

அன்பார்ந்த ஜெயமோகன் தாங்கட்கு, நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் சின்னகுத்தூசி,இதழியலின் பிதாமகர் என்றோ,அவருடைய எழுத்துக்கள் எதுவும் சாகித்ய அகாதமியின் தகுதிக்குட்பட்டது என்றோ, எவரும் எழுதியதாக நினைவில்லை. நானும் அப்படி எழுதவில்லை.நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அவர்...

சின்னக்குத்தூசி

அன்புள்ள ஜெ சின்னக்குத்தூசி அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகமுண்டா? நீங்கள் அவரைப்பற்றி ஏதேனும் எழுதுவீர்கள் என எதிர்பார்த்தேன். அவருக்குக் கலைஞர் ஏதாவது உதவிகள் செய்தாரா என அறிய ஆசை. அன்புமணி.கெ அன்புள்ள அன்புமணி, சின்னக்குத்தூசி அவர்களை நான் பார்த்ததில்லை. அறிமுகமும்...