குறிச்சொற்கள் சினிமா விமர்சனங்கள்

குறிச்சொல்: சினிமா விமர்சனங்கள்

சினிமா விமர்சனங்கள்

அன்புள்ள ஜெமோ Tree of life பற்றி எழுதியிருந்தீர்கள். இந்த இணைப்பைப் பாருங்கள். நம்மவர் உலகசினிமா பார்க்கும் லட்சணத்தை விமர்சனம் எழுதும் கேவலத்தைப் பார்த்து நொந்துபோவீர்கள் http://cinemajz.blogspot.in/2012/02/tree-of-life-2011.html சரவணன் அன்புள்ள சரவணன், ஒரு கலைவடிவம் என்பது ஒரு பண்பாட்டில் இருந்து...