குறிச்சொற்கள் சிந்தே [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: சிந்தே [சிறுகதை]

சிம்மமும் பெண்களும்- கடிதங்கள்

சிந்தே அன்பு ஜெ, ”சிந்தே” என்ற வார்த்தையே புதிதாக இருந்தது எனக்கு. அது சார்ந்த தொன்மங்கள், நம்பிக்கைகள் பற்றியெல்லாம் விளக்கியிருந்தீர்கள். வடகிழக்கு -பர்மா பகுதிக்கும் நமக்கும் ஏதோ ஓர் பந்தம் இருக்கத் தான் செய்கிறது...

சிந்தே, வண்ணம்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-15, வண்ணம் அன்புள்ள ஜெ வண்ணம் கதையை ஒரு சிரிப்புடன் வாசித்தேன். அந்தச் சிரிப்பு அது ஒரு பகடிக்கதையோ என்று எண்ணச்செய்தது. அது ஒரு பாவனை, அதற்கு அடியிலிருப்பது வேறொரு கதை. அது...

சிந்தே, தூவக்காளி- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-21, சிந்தே அன்புள்ள ஜெ, சிந்தே கதையின் ஈர்ப்பே அது நம்மில் ஏற்படுத்தும் நிலைகுலைவும் அதற்குப் பின்னாலுள்ள கட்டுக்கடங்காமையும் தான். சிந்தேயை எப்படி வரையறுத்துக்கொள்வது என்பதுதான் இக்கதை முன்வைக்கும் சவால். நாவலில் பயின்று...

கதைத் திருவிழா-21, சிந்தே [சிறுகதை]

இது எண்பதாண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கதை. அன்றெல்லாம் வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் என்று ஏதுமில்லை. ஆகவே என் அப்பா வீட்டிலேயே ஒரு சிங்கத்தை வளர்த்து வந்தார். முழுமையாக வளர்ந்த ஆண்சிங்கம். எத்தனை பெரியது...