முகப்பு குறிச்சொற்கள் சிதறால் மலை

குறிச்சொல்: சிதறால் மலை

ஒருநாள்