குறிச்சொற்கள் சாவி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: சாவி [சிறுகதை]