முகப்பு குறிச்சொற்கள் சால்வமன்னர்

குறிச்சொல்: சால்வமன்னர்