முகப்பு குறிச்சொற்கள் சால்வன்

குறிச்சொல்: சால்வன்