குறிச்சொற்கள் சாலிஹோத்ரசரஸ்

குறிச்சொல்: சாலிஹோத்ரசரஸ்

‘வெண்முரசு’ – நூல் ஐந்து – ‘பிரயாகை’ – 59

பகுதி பதின்மூன்று : இனியன் - 1 இடும்பவனத்தின் எல்லைக்கு அப்பால் இருந்த சாலிஹோத்ரசரஸின் கரையில் பின்னிரவில் தனிமையாக பீமன் நின்றிருந்தான். கொதிக்கும் சமையற்பெருங்கலம் போன்ற சிறிய குளம் அது. அடியில் இருந்த வற்றாத...