குறிச்சொற்கள் சார்லி ஹெப்டோ

குறிச்சொல்: சார்லி ஹெப்டோ

சார்லி ஹெப்டோ -கருத்துச் சுதந்திரம்-கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, உங்கள் சார்லி ஹெப்டோ - அரசின்மைவாதம் கட்டுரை மிக முக்கியமானது. கடந்த இரண்டு வாரங்களாக எந்த ஒரு இந்திய இதழிலும் இப்படி ஒரு நடு நிலையான கட்டுரையைப் படிக்கவில்லை. என் உணர்வுகளை...

சார்லி ஹெப்டோ -கடிதம்

ஜெ, மிக முக்கியமான கட்டுரை. நாம் ஒரு சமூகமாக எதை நோக்கி நகரவேண்டும் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. நமக்கு மேற்கிலிருந்து நிறுவனங்கள் வழியாக இறக்குமதியான சிந்தனைகள், அறிதல் முறைகளை தவிர்த்த வேறொன்றை குறிப்பிடுகிறார் ஜெ. அராஜகத்தைப்போலவே...

நகைச்சுவையும் வன்முறையும்

அன்புள்ள ஜெமோ இன்னொரு கோணத்தில் சார்லி ஹெப்டோ விஷயத்தை அணுகும் கட்டுரை இது. ஜெயகிருஷ்ணன் அன்புள்ள ஜெயகிருஷ்ணன், வாசித்தேன். இந்தியாவில் நாம் நம்மை அருளாளர்களாகக் கருதிக்கொண்டு எழுதும் கேனத்தனமான கட்டுரைகளில் ஒன்று இது. இங்கே இந்த மனம் போடும்...

பெருமாள் முருகன் கடிதம் 8

ஜெ, சார்லி ஹெப்டோ மற்றும் மாதொருபாகன் நிகழ்வுகளின் பின் கருத்துச் சுதந்திரம் குறித்து (மீண்டும்) ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் இருக்கிறேன். இது போன்ற சில சமயங்களில் WWGD - What would Gandhi do...