குறிச்சொற்கள் சாதி ஓர் உரையாடல்

குறிச்சொல்: சாதி ஓர் உரையாடல்

சாதி ஓர் உரையாடல்

சாதி ஓர் உரையாடல் வாங்க தமிழ்ச்சூழலில் ஒரு விசித்திரமான முரண்பாட்டைக் காணலாம். இங்கே பொதுவெளியில் அனேகமாக அனைத்து அறிவுஜீவிகளும் சாதிக்கெதிராகவே பேசுவார்கள். சமூக ஊடகங்களைக் கொண்டு பார்த்தால் தமிழ்ச்சமூகமே சாதிக்கு எதிராக கொந்தளித்துக் கொண்டிருப்பதான...