குறிச்சொற்கள் சாதி அரசியலும் ஜனநாயக அரசியலும்

குறிச்சொல்: சாதி அரசியலும் ஜனநாயக அரசியலும்

சாதி அரசியலும் ஜனநாயக அரசியலும்

அன்பின் ஜெ, நலந்தானே. நான் எப்போதுமே தங்கள் சாதி மற்றும் இந்திய சமூகத்தில் அதனுடைய பங்கு குறித்த கட்டுரைகளை மிக முக்கியமான அவதானிப்புகளாக கருதி வருபவன்.. என் பதின்ம வயதுகளிளிருந்தே இருந்தே சாதியும் அதன் சமூகப்...