குறிச்சொற்கள் சாதியும் எழுத்தாளனும்

குறிச்சொல்: சாதியும் எழுத்தாளனும்

சாதியும் எழுத்தாளனும் -கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ நீங்கள் சுட்டி கொடுத்த கட்டுரை வாசித்தேன். ஒருவர் எழுத்தில் சற்றளவு சாதிவெறி தொனிப்பது போல தோன்றினாலும் தொடர்பை துண்டித்துக்கொள்பவர் நீங்கள். ஆனால் சிலருக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளித்து ரொம்ப விலகிப்போகாமல் தொடர்பில் வைத்துக்கொள்கிறீர்கள். 'சுட்டித்தனம்...