குறிச்சொற்கள் சாதியரசியல்

குறிச்சொல்: சாதியரசியல்

உபியும் பிகாரும்

மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு தங்களுடைய தளத்தின் வழியாக பல்வேறு திறப்புகளை அடைந்தவன். அதற்காக என்றும் தங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். தங்களின் இந்தோனேசியப் பயணங்களைப் படித்து வருகிறேன். வழக்கம்போலவே ஏதேதோ எனக்குள் திறக்கிறது. சமீபத்தில் ராமச்சந்திர‌...

எம்.எம்.கல்புர்கி கொலை

மூத்த கன்னட எழுத்தாளரான எம்.எம்.கல்புர்கி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். எல்லாவகையிலும் இது ஓர் அரசியல்படுகொலை. மற்ற அரசியல்கொலைகளுக்கும் எழுத்தாளர்கள், சிந்தனையாளர்கள் கொல்லப்படுவதற்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடுள்ளது. எழுத்தாளர்கள் தனிமனிதர்கள். ஆகவே பாதுகாப்பற்றவர்கள். சமூகமும் அரசாங்கமும்தான் அவர்களுக்குப்...