குறிச்சொற்கள் சாங்கிய தத்துவம்

குறிச்சொல்: சாங்கிய தத்துவம்

கஞ்சாக்குடும்பம், சாக்தம்- கடிதம்

அன்பின் ஜெயமோகன் இது போதை வஸ்து பாவிப்பதால் மனிதர்கள்  மட்டும் சமூகத்தில் இருந்து வழுக்கி விழுவதில்லை அவர்களது நாய்களுக்கும ஏற்படும் துன்பத்தை விவரிக்கும் சிறிய அனுபவப் பகிர்வு. போதை வஸ்துக்களுக்கெதிரான உங்கள் எழுத்துகளுக்கு எனது வாழ்த்துகள் http://noelnadesan.wordpress.com/2011/08/04 கஞ்சாக்...