குறிச்சொற்கள் சாக்ரமன்டோ [கலிஃபோர்னியா]

குறிச்சொல்: சாக்ரமன்டோ [கலிஃபோர்னியா]

பிழைத்தல், இருத்தல், வாழ்தல்

சில வருடங்களுக்கு முன்னர் கவிஞர் தேவதேவன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தபோது என் மனைவி அருண்மொழிநங்கை அவரிடம் கேட்டாள். "சார், நீங்கள் எப்போதுமே பசுமையைப்பற்றியும் மலர்களைபற்றியும் வழிகளை திகைக்கவைக்கும் காடுகளைப் பற்றியும் எழுதுகிறீர்கள். ஆனால்...