குறிச்சொற்கள் சாகித்ய அக்காதமி

குறிச்சொல்: சாகித்ய அக்காதமி

கல்பூர்கி, தாத்ரி, சாகித்ய அகாடமி

ஜெ நீங்கள் அரசியல் கருத்துக்களைப்பேசுவதில்லை என்று சொல்லியிருந்தீர்கள். பெரும்பாலும் பேசுவதுமில்லை. மோடி தெர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்தலிலும் சரி அதற்கு முன் த்ரீ ஜி ஊழல், கனிமொழி கைது போன்றவை பெரிதாகப்பேசப்பட்டபோதும் சரி கருத்து ஏதும் தெரிவிக்கவில்லை....

பூமணிக்கு சாகித்ய அகாடமி

நவீனத்தமிழிலக்கியத்தின் முதன்மைப்படைப்பாளிகளில் ஒருவரான பூமணி எழுதிய அஞ்ஞாடி என்ற நாவலுக்கு இவ்வருடத்திற்கான சாகித்திய அக்காதமி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எழுபதுகளில் இறுதியில் எழுதத்தொடங்கிய பூமணி தமிழின் இயல்புவாத அழகியலை முன்னெடுத்தவர். அவரது பிறகு என்ற நாவல்...