குறிச்சொற்கள் சஷிகாந்த்தின் திரௌபதி

குறிச்சொல்: சஷிகாந்த்தின் திரௌபதி

கேளாய் திரௌபதி

தமிழ்ப் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை சார்பில் ஒவ்வொரு மாதமும் பாரம்பரியம் சார்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்திவருகிறார்கள். இந்த மாதம் முதல் சனிக்கிழமை (6 அக்டோபர்), சஷிகாந்த் இயக்கியுள்ள ‘கேளாய் திரௌபதி’ என்ற ஆவணப்படத்தை அறிமுகம்...