குறிச்சொற்கள் சவார்க்கர்

குறிச்சொல்: சவார்க்கர்

சவார்க்கரின் தியாகத்தின் மதிப்பென்ன?

அன்புள்ள ஜெ, சாவர்க்கர் பற்றிய இன்றைய ஊடகவியலாளர்கள் சொல்லும் கருத்துகளை தற்போது கவனிக்கையில், காந்தி சிறையில் கண்ணியமாக நடத்தப்பட்டார், போரட்டங்களில் கூட அவர் முன் நின்றாலும் அடி வாங்கியதில்லை, ஆனால் சாவர்க்கள் சிறையில் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார் என்கின்றனர்.   எனில்,...

சவார்க்கர், கடிதம்

சவார்க்கரின் தியாகத்தின் மதிப்பென்ன? சவார்க்கரின் தியாகத்தின் மதிப்பென்ன? (2) மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியருக்கு, சாவர்க்கர் அந்தமான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு சில மாதங்களிலே முதல் கருணை அடிப்படையில் விடுதலை கடிதம் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. அது காந்தி இந்தியா வருவதற்கு சில...