முகப்பு குறிச்சொற்கள் சல்லியன்

குறிச்சொல்: சல்லியன்