முகப்பு குறிச்சொற்கள் சலீம் அலி

குறிச்சொல்: சலீம் அலி