குறிச்சொற்கள் சலீம் அலி

குறிச்சொல்: சலீம் அலி

அறிதலுக்கு வெளியே-சீனு

25-10-2010 இனிய ஜெ.எம்., என் நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர். அவருக்கு எதிர்வீட்டில் ஒரு மனிதர். திருமணமானவர். ஒரு மகனுண்டு. அந்த மனிதர், ஒரு காலனிப் பெண்ணிடம் தகாதவாறு நடந்து கர்ப்பமாக்கிவிட்டார். பெரிய பஞ்சாயத்து. இறுதிவரை, தான் உத்தமன்...