குறிச்சொற்கள் சர் தாமஸ் மன்றோ

குறிச்சொல்: சர் தாமஸ் மன்றோ

கொங்குநாடும் மன்றோவும்

சென்னையில் கோட்டைக்குள் தீவுத்திடலில் உள்ள மன்றோ சிலை சுற்றுலா அடையாளங்களில் ஒன்று. அச்சிலையை அகற்றவேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. இப்போது சிலை இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை.புகழ்பெற்ற பிரிட்டிஷ் சிற்பியான பிரான்சிஸ் சாண்ட்ரே ...