குறிச்சொற்கள் சராசரி

குறிச்சொல்: சராசரி

சராசரி-கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ., சராசரிகளின் சாரம் வாசித்தேன் இப்போது செக் குடியரசில் தற்காலிகமாக வேலை பார்க்கிறேன். சமீபத்தில் நான் நினைத்தது: ஒரு வெளிநாட்டவனுக்கு எல்லா ஐரோப்பிய நகரமும் ஒரே மாதிரியே தோன்றும்; ஒரு McD, KFC, shopping...