குறிச்சொற்கள் சயாம் மரண ரயில்பாதை

குறிச்சொல்: சயாம் மரண ரயில்பாதை

சயாம் மரண ரயில்பாதை – ஒரு பெருங்கதை

அன்புள்ள ஜெ கோ.புண்ணியவான் பதிவு வழியாகச் சென்று கையறு வழியாக சயாம் மரண ரயில்பாதை என்ற பதிவை அடைந்தேன். இரவு 12 மணிக்கு படிக்க ஆரம்பித்தேன். அத்தனை ஹைப்பர் லிங்குகளையும் படித்து முடிக்கையில் காலை...