குறிச்சொற்கள் சம்ஸ்கிருதச் சொற்கள்

குறிச்சொல்: சம்ஸ்கிருதச் சொற்கள்

சம்ஸ்கிருதச் சொற்கள்- வெண்முரசு

வெண்முரசில் சம்ஸ்கிருதச் சொற்களை எந்த அடிப்படையில் எழுதுகிறேன் என்ற வினா எழுந்தது. அனேகமாக ஒவ்வொருநாளும் சொற்களை ‘சரியான’ உச்சரிப்பில் திருத்தி எழுதி எனக்கு அனுப்புகிறார்கள். நண்பர்களே, நான் சம்ஸ்கிருதத்தின் எல்லா ஒலிகளையும் எழுதமுடிவதும், சொல்லப்போனால்...