முகப்பு குறிச்சொற்கள் சமுத்ரவிஜயர்

குறிச்சொல்: சமுத்ரவிஜயர்