குறிச்சொற்கள் சமரசம்

குறிச்சொல்: சமரசம்

திரையும் சமரசமும்- ஒரு கடிதம்

தங்கள் "இதழ்களும் மதிப்பீடுகளும்- ஒரு கடிதம்" பார்த்தேன். "நான் கடவுள்" திரைப்படத்திற்கு வசனம் அமைப்பது வணிக இதழ்களுக்கு எழுதுவதற்கு ஈடானது தானே? மேலும் சமரசங்கள் அதிகமாக கூட செய்ய வேண்டி இருக்குமே? அது நீங்கள்...