குறிச்சொற்கள் சமணர் கழுவேற்றம்

குறிச்சொல்: சமணர் கழுவேற்றம்

சமணர் கழுவேற்றம் பற்றி இன்னும் ஏன் சொல்லப்படுகிறது?

சமணர் கழுவேற்றம் சமணர் கழுவேற்றம் தொன்மம் கழுவேற்றமும் சைவமும்- முனைவர் செங்குட்டுவன் சமணர் கழுவேற்றம் – சைவத்தின் மனநிலை அன்புள்ள ஜெ நான் சமீபத்தில் இரண்டு சமணவரலாற்று நூல்களை வாசிக்க நேர்ந்தது. ஒன்று அஷிம்குமார் ராய் எழுதிய சமணர் வரலாறு...

கழுவேற்றமும் சைவமும்

சமணர் கழுவேற்றம் – சைவத்தின் மனநிலை சமணர் கழுவேற்றம் அன்புள்ள ஜெ, சமணர் கழுவேற்றம் குறித்த பதிவுகளையும் , அதுசார்ந்து _ எழுதிய நூலைப்பற்றிய குறிப்பையும் வாசித்தேன். அந்நூலை வரவழைத்துப் படிக்க ஆர்வமாக இருக்கிறேன். அதை அறிமுகம்செய்தமைக்கு...

சமணர் கழுவேற்றம் – சைவத்தின் மனநிலை

அன்புள்ள ஜெ சமணர் கழுவேற்றம் பற்றி ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் அவர்கள் எழுதியசமணர் கழுவேற்றம்: ஒரு வரலாற்றுத் தேடல் நூலை நேற்றுத்தான் வாசித்து முடித்தேன். அதைப்பற்றி இணையத்தில் தேடியபோது 2009 ல் நீங்கள் எழுதிய பழைய கட்டுரையைச் சென்றடைந்தேன்....

சமணர் கழுவேற்றம் ஒரு கட்டுரை

அன்புள்ள ஜெயமோகன் சமணர்களைப் பற்றி கொஞ்சம் பழைய கட்டுரை. 1929ல் வந்தது. வாசிப்பதற்கு கஷ்டம். ஆனால் உபயோகமானது ஆனந்த் *** அன்புள்ள  ஆனந்த், உபயோகமான இணைப்பு. நான் எப்போதுமே இந்த சமணர் கழுவேற்றம் என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்பவன் அல்ல. அதற்கான ஆதாரங்கள்...

சமணர் கழுவேற்றம்

எட்டாயிரம் சமணர்கள் மதுரையில் கழுவேற்றப்பட்டார்கள் என்ற செய்தி தமிழில் திரும்பத்திரும்பச் சொல்லப்படுகிறது. வாயில் நுரைததும்ப, இந்து மதத்தின் சாவுமணி எங்களால்தான் அடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற வேகத்தோடு எழுதுபவர்களிலிருந்து தமிழின் முக்கியமான படைப்பாளிகள் வரை...