குறிச்சொற்கள் சனாப் நதி

குறிச்சொல்: சனாப் நதி

இமயச்சாரல் – 9

ஊட்டி அளவுக்கு உயரமான அந்த மலையில் வளைந்து வளைந்து ஏறிச்சென்றது நல்ல அனுபவமாக இருந்தது. அங்கிருந்து பார்க்கையில் சனாப் நதி வெயிலில் ஒளிர்ந்து அகன்று கிடப்பதைக் காணமுடிந்தது. வரும் வழியெங்கும், பக்கவாட்டில் சனாப் வந்துகொண்டிருந்தது....