குறிச்சொற்கள் சனாதனம்

குறிச்சொல்: சனாதனம்

காந்தியின் சனாதனம் – கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, காந்தியின் சனாதனம் கட்டுரைத் தொடர் மிக அருமை. இவ்விஷயங்களில் உள்ள மிக சிக்கலான உள்ளோட்டங்களை மிக நன்றாக விளக்கியிருக்கிறீர்கள். குறிப்பாக மத அடிப்படைவாதம் பழமைவாதத்திற்கு எதிரானது என்பது எவ்வளவு பெரிய புரிதல்....

காந்தியின் சனாதனம்-5

இந்தியாவின் இன்றைய மையமான அரசியல் பண்பாட்டு விசைகளில் ஒன்றாக ஆகியிருக்கும் இந்து அடிப்படைவாதத்தின் விதைகள் எங்கிருந்து வந்தன? வழக்கமாக நம் மனதில் வருவது, இங்கிருந்த ஆசார இந்துமதத்தின் நம்பிக்கைகளிலும் சடங்குகளிலும்தான் அவை உள்ளன என்ற பதில்தான். காந்தியின் சனாதனம்...

காந்தியின் சனாதனம்-4

சீர்திருத்தவேகம் எங்கே தேசியவெறியாக இனவெறியாக உருவம் கொள்கிறது? நான் இவையனைத்திலும் இருக்கும் ஐரோப்பிய அம்சத்தையே பொதுவான காரணமாகக் கொள்வேன். அந்தக் காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்த ஐரோப்பிய மைய ஓட்டச் சிந்தனை என்பது சில...

காந்தியின் சனாதனம்-3

காந்தி எந்த அளவுக்குச் சனாதனி? சனாதன இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படும் வரிசையில் காந்தியை எங்கே வைக்க முடியும்? இந்த வினாவுக்குப் பல கோணங்களில் பதில்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. காந்தி தன்னை சனாதன இந்து என்று...

காந்தியின் சனாதனம்-2

காந்தி தன்னை சனாதன இந்து என்று சொன்னபோது ஏன் எனக்கு அதிர்ச்சியும் ஒவ்வாமையும் ஏற்பட்டது? அந்த வினாவிலிருந்துதான் இன்று நான் சிந்திக்க ஆரம்பிப்பேன். ஏனென்றால் நான் என்னை ஒரு ‘நவீன’ இந்து என...

காந்தியும் சனாதனமும்-1

கோராவின் வாதங்களை நான் முதலில் வாசித்தபோது அடைந்த அதே ஆழமான அதிர்ச்சியை காந்தி தன்னை ஒரு சனாதன இந்து என்று சொன்னதை வாசித்தபோதும் அடைந்தேன். ஏன் அவர் அதைச் சொன்னார். சனாதன என்ற...