முகப்பு குறிச்சொற்கள் சனாதனன்

குறிச்சொல்: சனாதனன்