முகப்பு குறிச்சொற்கள் சந்திரகந்தை

குறிச்சொல்: சந்திரகந்தை