முகப்பு குறிச்சொற்கள் சத்ருக்னன்

குறிச்சொல்: சத்ருக்னன்