குறிச்சொற்கள் சத்யார்த்தி

குறிச்சொல்: சத்யார்த்தி

சத்யார்த்தி- அமெரிக்கா- கடிதங்கள்

கட்டாயத்தின் பெயரில் (!!!!) சதிகார (!!!!) ஐரோப்பியர்களின் கல்வி நிலையத்தில் அறிவு தேட சென்று இருக்கும் நண்பர் நோபல் பரிசு பற்றி வாரி இறைத்திருக்கும் அன்பை (!!!) படித்தேன். அவர் ஏன் அந்த...

சத்யார்த்தியின் நோபல் -ஐயங்கள்

இந்த இணைப்பை குழுமத்தில் நமது நண்பர் அனுப்பியிருந்தார், சந்தேகத்திற்கு இடமானவாறு தான் உள்ளது. கலைமாமணி , சாகித்ய அகாடமி, நிதிக்காக எழுதுபவர்கள், தான்னார்வத் தொன்டு நிறுவனம் நிறுவி செயல்படுபவர்கள் ,யானை டாக்டரில் வருவது போல...