முகப்பு குறிச்சொற்கள் சதானீகன்

குறிச்சொல்: சதானீகன்