முகப்பு குறிச்சொற்கள் சண்டாமிருகன்

குறிச்சொல்: சண்டாமிருகன்