குறிச்சொற்கள் சட்ட நடவடிக்கை

குறிச்சொல்: சட்ட நடவடிக்கை

பா.செயப்பிரகாசமும் மாற்றிதழ்களும்

ஒரு முன்னாள் இடதுசாரியின் கடிதம் இந்தக்குரல்கள் சட்ட நடவடிக்கை சட்டநடவடிக்கை பற்றி… பா.செயப்பிரகாசம் பற்றி சட்டநடவடிக்கைகள் பற்றி அறுதியாக… சாதியமும் புரட்சிகரமும் அன்புள்ள ஜெயமோகன் முருகானந்தம் ராமசாமியின் முகநூல் குறிப்பை வெளியிட்டிருந்தீர்கள். அதற்கு மாறான ஒரு குறிப்பு இது. இதுவும் உங்கள் கவனத்துக்கு வரவேண்டும் எஸ்.சிவக்குமார் மனஓசையும்...

சாதியமும் புரட்சிகரமும்

ஒரு முன்னாள் இடதுசாரியின் கடிதம் இந்தக்குரல்கள் சட்ட நடவடிக்கை சட்டநடவடிக்கை பற்றி… பா.செயப்பிரகாசம் பற்றி சட்டநடவடிக்கைகள் பற்றி அறுதியாக… அன்புள்ள ஜெ நேரடியாக ஒரு கேள்வி. பா.செயப்பிரகாசம் அவர்களை சாதியவாதி என நம்ப உரிய முகாந்திரங்கள் உள்ளன என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். இவை என்ன...

சட்டநடவடிக்கைகள் பற்றி அறுதியாக…

ஒரு முன்னாள் இடதுசாரியின் கடிதம் அன்புள்ள ஜெமோ, கீழ்க்கண்ட குறிப்பு முருகானந்தம் ராமசாமி அவர்களால் எழுதப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் மிக நிதானமாக எழுதப்பட்ட குறிப்பு இது என்பது என் எண்ணம். என்னுடைய கருத்துக்களும் இதுவே. உங்கள்மேல்...

இந்தக்குரல்கள்

சட்ட நடவடிக்கை சட்டநடவடிக்கை பற்றி… சென்ற ஆண்டு என்மேல் தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டபோது இணையத்தில் ஒரு பெருங்கும்பல் கொண்டாட்டமிட்டது. கேலி கிண்டல் வசைகள். அப்போது ஒரு நண்பர், கணிப்பொறித்துறையின் மிக உயர் பதவியில் இருப்பவர், அப்படி களியாட்டமிட்டவர்களின்...

சட்ட நடவடிக்கை

பா.செயப்பிரகாசம் பற்றி இணையத்தில் திரு.செயப்பிரகாசம் அவர்கள் என் மேல் அவதூறும் வசையும் பொழிந்து எழுதியிருக்கும் பக்கங்களை நகல் எடுத்துவிட்டோம். அவருக்கு ஆதரவாக ஒரு கண்டன அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது அச்சு ஊடகங்களுக்கும் அனுப்பப் பட்டுள்ளது....

பா.செயப்பிரகாசம் பற்றி

ஒரு முன்னாள் இடதுசாரியின் கடிதம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடிதம் இன்று வந்தது. அக்கண்டனக்கடிதம் எனக்கு இப்படித்தான் வந்து சேர்ந்தது. ஏற்கனவே முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம், கலையிலக்கியப் பெருமன்றம் ஆகியவை கண்டனங்கள் தெரிவித்திருப்பதை வாசித்தேன். தீவிர இடதுசாரி...