குறிச்சொற்கள் சட்டமும் அறமும்

குறிச்சொல்: சட்டமும் அறமும்

சட்டமும் அறமும்

  அன்பின் ஜெ.. எனது புரிதலில் உள்ள தவறைச் சுட்டியிருந்தீர்கள். நன்றி. உங்களுக்குக் கடிதம் எழுதிய பின்னர், அது எனக்குத் தோன்றியது - வேலைப்பளு அதை மீண்டும் சுட்டி எழுத விடாமல் இழுத்து விட்டது என்பதை இப்போது...