முகப்பு குறிச்சொற்கள் சசிப்பெருமாள்

குறிச்சொல்: சசிப்பெருமாள்