குறிச்சொற்கள் சசிகுமார்

குறிச்சொல்: சசிகுமார்

விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 12 ,சசிகுமார்

“ஒண்ணுமே வாசிச்சதில்லை சார்” கட்டுரையை வாசித்துவிட்டு விருதுவிழவுக்கு வர மனமில்லாமல் தான் இருந்தேன், (தங்களையும், எஸ் ரா மற்றும் சில சம கால எழுத்தாளர்களை தவிர்த்து அதிகம் வாசிக்க இயலாத சூழ்நிலையால்). ஆனால்...