முகப்பு குறிச்சொற்கள் க்ளெமெண்ட் கோட்வால்ட்.

குறிச்சொல்: க்ளெமெண்ட் கோட்வால்ட்.