குறிச்சொற்கள் கோ புண்ணியவான்

குறிச்சொல்: கோ புண்ணியவான்

கோ.புண்ணியவான், அழிவின் கதை

https://youtu.be/BEYDYJsriuQ கோ.புண்ணியவான் பற்றிய ஒரு நல்ல ஆவணப்பதிவு. வல்லினம் சார்பில் எடுக்கப்பட்டது. இன்று மலேசிய இலக்கியத்தின் முதன்மைக்குரல்களில் ஒன்றாக ஆகியிருக்கிறார் கோ.புண்ணியவான். சயாம் மரண ரயில்பாதை பற்றி எழுதப்பட்ட மிகச்சிறந்த நாவலாக அவருடைய கையறு...

இலக்கியத்தின் பல்லும் நகமும்

அ.ரெங்கசாமி தமிழ் விக்கி இரண்டயிரத்தோடு சிற்றிதழ்களுக்கான வரலாற்றுத்தேவை முடிந்துவிட்டது என்பது என்னுடைய மனப்பதிவு. சிற்றிதழ்கள் என்பவை ஊடகம் மறுக்கப்பட்ட தரப்புகள் தங்களுக்காக உருவாக்கிக்கொள்ளும் அச்சு ஊடகம். அச்சு என்பது செலவேறிய ஒன்று. விநியோகம் அதைவிடச்...

மலேசியத்தெருக்களில்…

முதல் நாள் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு என் மின்னஞ்சலைத் திறந்து பார்க்கும்போது ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஜெ எனக்கொரு அஞ்சல் அனுப்பியிருந்தார். புண்ணியவான் தயாஜி எங்களை டேக்சியில் ஏற்றி ஒரு ஒட்டலில் விடச்சொன்னார்....