குறிச்சொற்கள் கோ புண்ணியவான்

குறிச்சொல்: கோ புண்ணியவான்