குறிச்சொற்கள் கோவை சந்திப்பு

குறிச்சொல்: கோவை சந்திப்பு

கோவை சந்திப்பு கடிதங்கள் 3

அன்பின் ஜெ, கடந்த மூன்று நாட்களாக கோவை சந்திப்பு குறித்த நினைவுகள்தான் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. என்னைப் போன்ற புதிய வாசகர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் மனதில் நிகழ்த்தி பார்த்துக் கொண்டே இருக்கக் கூடிய செறிவான அனுபவமாக...