குறிச்சொற்கள் கோவை உரை

குறிச்சொல்: கோவை உரை

இன்று கோவையில் உரை

இன்று கோவையில் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஆதரவில் நிகழும் ரசனைமுற்றம் என்னும் அமைப்பின் கூட்டத்தில் பேசுகிறேன் தலைப்பு ‘கைவிடு பசுங்கழை’ - கவிதை ரசனையின் ஈராயிரம் வருடங்கள் இடம் சிந்து சதன் அரங்கம் ஆர் எஸ்...