முகப்பு குறிச்சொற்கள் கோதவனம்

குறிச்சொல்: கோதவனம்