முகப்பு குறிச்சொற்கள் கொல்லப்படுவதில்லை

குறிச்சொல்: கொல்லப்படுவதில்லை